DIGIMARKKINOINTI
Uutiskirjeet
Verkkosivut
Verkkokaupat
Blogit
Mittaaminen
SOMEMARKKINOINTI
Facebook
Instagram
Twitter
Linked In
Koulutukset
 PALVELUMUOTOILU
 
Keitä asiakkaasi ovat?
Millaisia tarpeita
heillä on?
Miten voit auttaa heitä ?
 
 
 
ALOITTAVA YRITTÄJÄ
Yritysstrategia
Somestrategia
Yritysilmeen luominen
Brändäys
Näkyvyys
 
DIGIDOMINO
Katri Ranta Tmi
045-6339857
37630 Valkeakoski
katri@digidomino.fi
2346519-3